Definitionen av en servicehund

En servicehund är ett hjälpmedel för en person med funktionshinder, utbildad för att stöda vardagliga aktiviteter. Hunden är individuellt skolad att möta upp till de individuella behoven. En servicehund stöder välmående som helhet; innefattande psykiska, fysiska och sociala förmågor.

Syfte med en servicehund

Syfte med en servicehund är att assistera en person med en funktionsnedsättning i de dagliga aktiviteterna. En servicehund kan utbildas till att utföra olika uppgifter. Efter basutbildningen, erhåller hunden en specifik skolning för att möta upp till individuella behov. Vid behov fortsätter föraren att utbilda hunden genom hela hundens verksamma år i arbetslivet, med stöd av en professionell skolare.


Servicehunden kan hjälpa föraren, förutom i rullstol, även för att få hjälp för att upprätthålla balansen i gående position, samt att hunden hämtar och bär behövliga saker.

Servicehundens arbetsuppdrag kan därtill inkludera:

·      Stöd och balans

·      Tända och släcka lampor

·      Trycka på knappar. till exempel för att tillkalla en hiss

·      Öppna samt stänga dörrar

·      Apportera föremål samt flytta och/ eller bära saker

·      Assistera i av- och påklädnad

Därtill kan hunden lära sig specialuppdrag såsom:

·      Lyfta upp förarens hand tillbaka till kontrollpanelen på en rullstol

·      Ändra till lämplig position av förarens fot upp på rullstolens fotstöd

·      Hjälpa föraren att vända sig i sängen

·      Stöd till föraren att stiga upp om hen fallit

·      Alarmera för hjälp

·      Alarmera i medicinska problem