Tietoa avustajakoirista

Avustajakoiran määritelmä

Avustajakoira on fyysisesti toimintarajoitteisen täysi-ikäisen henkilön apuväline ja henkilökohtainen hyötykoira, joka avustaa liikuntarajoitteista käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa. Koirat koulutetaan kunkin koirankäyttäjän yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi avustajakoiriksi. Avustajakoira edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaista toimintakykyä henkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti. 

Avustajakoiran hakeminen

Avustajakoiraa voi hakea henkilö, joka on


  • täysi-ikäinen (vähintään 18 vuotias) fyysisesti toimintarajoitteinen henkilö, jolla on 
    • sairauden, sairauden jälkitilan tai
    • trauman

aiheuttama pitkäaikainen tai pysyvä fyysinen toimintarajoite (liikuntarajoite). Koira voi avustaa päivittäisissä toiminnoissa, kuten tavaroiden nostamisessa ja kantamisessa, painikkeiden painamisessa, kävelyn tukemisessa, käyttäjänsä liikkumisen  tukeminen. Koiran käyttäjän tulee pääasiallisesti itse pystyä huolehtimaan koiran hyvinvoinnista, päivitäisestä ulkoilusta, ruokinnasta ja koiran taitotason ylläpidosta.

Avustajakoira-Assistenthund ry:n toiminnan piiriin kuuluu ainostaan fyysisesti toimintarajoitteisille henkilöille koulutettavat avustajakoirat. 

 Avustajakoira-Asistenthund ry:stä haetaan

  •  itsekoulutettavia avustajakoiria 
  • alkukoulutettuja avustajakoiria 

Hyvinvointialuilta haetaan 

  • valmiiksi koulutettuja avustajakoiria.