Avustajakoiratoiminnan kehittämishanke

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Avustajakoira ry:lle ja Invalidiliitto ry:lle 150.000 € avustajakoiratoiminnan kehittämiseksi. Valtionavustus on myönnetty 15.8.2019 -31.12.2021 syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksella pyritään nopeuttamaan avustajakoirien siirtymistä työtehtäviin sekä lisätään avustajakoirien määrää. Ensisijaisesti puretaan olemassa olevaa avustajakoirajonoa. Tämä toteutuu ottamalla käyttöön erilaisia avustajakoirien koulutusmalleja kuten valmiiksi koulutetut koirat, alkukoulutetut koirat sekä käyttäjän itse hankimat koirat. 

Avustajakoiratoiminnan kehittämishanke on päättynyt ja valtionavustuksen loppuraportti on toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriölle toukokuussa 2022.