Avustajakoiratoiminnan kehittämishanke

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Avustajakoira ry:lle ja Invalidiliitto ry:lle 150.000 € avustajakoiratoiminnan kehittämiseksi. Valtionavustus myönnettiin ajalle 15.8.2019 -31.12.2021 syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksella pyrittiin nopeuttamaan avustajakoirien siirtymistä työtehtäviin sekä lisäämään avustajakoirien määrää. Ensisijaisesti purettiin olemassa olevaa avustajakoirajonoa. Tämä toteutui ottamalla käyttöön erilaisia avustajakoirien koulutusmalleja kuten valmiiksi koulutetut koirat, alkukoulutetut koirat sekä käyttäjän itse omistamat itsekoulutettavat koirat. 

Avustajakoiratoiminnan kehittämishanke on päättynyt ja valtionavustuksen loppuraportti on toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriölle toukokuussa 2022.