Avustajakoiran määritelmä

Avustajakoira on fyysisesti toimintarajoitteisen henkilön apuväline ja henkilökohtainen hyötykoira, joka avustaa liikuntarajoitteista käyttäjäänsä päivittäisissä toimissa. Koirat koulutetaan kunkin koirankäyttäjän yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi avustajakoiriksi. Avustajakoira voi edistää ja ylläpitää kokonaisvaltaista toimintakykyä.  (Invalidiliitto ry)