Hakuohjeet oman koiran kouluttamiseen ja alkukoulutetun koiran hakemiseen

Omasta koirasta avustajakoira

Oman tehtävään soveltuvan koiran kouluttaminen avustajakoiraksi voi olla vaihtoehto sellaiselle avustajakoiraa tarvitsevalle henkilölle, joka tulee hyvin toimeen koirien kanssa, on motivoitunut kouluttamaan itselleen avustajakoiran ja on valmis sitoutumaan vaativaan koulutusprojektiin 1-3 vuoden ajaksi. Koulutusprosessin kesto vaihtelee yksilöllisesti riippuen koulutettavasta koirasta ja koiraa kouluttavan henkilön elämäntilanteesta sekä siitä, kuinka paljon hän voi käyttää aikaa koiransa kouluttamiseen.

Alkukoulutettu avustajakoira

Vaihtoehtoisena toimintamuotona on hakea ulkopuolisen tahon alkukouluttamaa koiraa. Tämä vaihtoehto voi olla sopiva sellaisille avustajakoiraa tarvitseville henkilölle, jotka eivät vammansa tai sairautensa vuoksi pysty hoitamaan ja kouluttamaan koiraa pennusta lähtien. Tällöin yhdistyksen eläintenkouluttaja hoitaa ja kouluttaa koiran noin vuoden ikäiseksi. Läpäistyään luonnetestin koira siirtyy tulevalle käyttäjälle loppukoulutukseen, jonka tavoitteena on avustajakoirien käyttöönottotestin läpäiseminen. Loppukoulutuksen aikana koiralle valittu käyttäjä saa maksutonta koulutusapua. Koiran tuleva käyttäjä vie koiran itse käyttöönottokokeeseen. 

Alkukoulutettua avustajakoiraa saattaa joutua jonottamaan, sillä näiden koirien koulutustoiminta on pienimuotoista ja koulutuksessa on tällä vain muutama alkukoulettava koira. Alkukoulutettujen avustajakoirien omistusoikeus säilyy Avustajakoira-Assistenthund ry:llä koko koiran työiän ajan. Koiran käyttäjä on koiran haltija, joka vastaa koiran tavanomaisista ylläpitokustannuksista (esim. ruoka, rokotukset, tarvikkeet). Matkakulut koulutuksiin kuuluvat koiran käyttäjän maksettavaksi.

Avustajakoiran vaatimukset

Avustajakoirina käytetään pääosin labradorinnoutajia, koska niiden luonne, koko ja muut ominaisuudet soveltuvat hyvin avustajakoiran tehtäviin. Itsekoulutettava avustajakoira voi olla myös muun rotuinen, kunhan se luonteensa ja kokonsa puolesta soveltuu hyvin avustajakoiran työhön.  Koirien soveltuvuutta avustajakoiraksi arvioi Avustajakoira ry ja tehtävään koulutetut eläintenkouluttajat ja avustajakoiratuomarit. Avustajakoiraksi koulutettavan koiran tulee olla:

 • rekisteröity
 • tunnistusmerkitty (sirutettu)
 • perusterve
 • kyynärät 0/0, lonkat A-B
 • luonteeltaan avoin, sosiaalinen, tasapainoinen
 • keskittymiskykyinen, työhaluinen
 • helposti motivoitava
 • ääni- ja alustavarma
 • koiran on myös osattava rauhoittua
 • koulutuksen alkaessa enintään 3-vuotias
 • kooltaan avustajakoiraksi soveltuva
 • koiralla ei saa olla puolustus- tai vartiointiviettiä
 • koiran oletettu aikuispaino 20 - 40 kg, voimassa 21.6.2022 lähtien, ei koske koulutukseen tätä ennen hyväksyttyjä koiria

Kaikkien avustajakoirien tulee täyttää samat kriteerit saadakseen virallisen avustajakoirastatuksen, johon kuuluu avustajakoirien luonnetesti, käyttöönottokoe, terveystarkastukset sekä joka toinen vuosi suoritettava osaamisarvio siihen asti kunnes koira täyttää 10-vuotta. 

Luonnetestiin koiran voi viedä aikaisintaan yhden (1) vuoden iässä. Tietyiltä roduilta, esimerkiksi vartioivilta roduilta, edellytetään vähintään kahden (2) vuoden ikää, ennen luonnetestiin osallistumista. Tämän rotukohtaisen alaikärajan päättää Avustajakoira ry yhteistyössä avustajakoiratuomareiden kanssa.

Ennen virallisen avustajakoirastatuksen saamista myös itsekoulutettava koira tulee kastroida tai steriloida, lonkat ja kyynärät tulee röntgenkuvata ja koiran on läpäistävä kattava terveystutkimus. Tarvittaessa koiralta otetaan myös muita röntgenkuvia, mikäli ne ovat tarpeen tulevan käyttötarkoituksen tai mahdollisten perinnöllisten sairauksien selvittämiseksi.

Avustajakoiran koulutus

Kaikki avustajakoirat koulutetaan positiivisen vahvistamiseen perustuvalla koulutustavalla. Positiivinen vahvistaminen tarkoittaa, että koiraa palkitaan oikeista suorituksista, jolloin haluttu käytös vahvistuu. Ei toivottu käytös jätetään huomioimatta. Positiivisessa vahvistamisessa on suositeltavaa käyttää apuna ehdollista vahvistetta eli merkkiääntä (esimerkiksi naksutinta) tai sanaa (kuten "hyvä"), joka kertoo koiralle tarkasti mitä siltä vaaditaan palkkion saamiseksi. Ehdollinen vahviste voi siis olla erityinen merkkiääni tai sana, jonka merkitys "teit oikein, palkkio on tulossa" on ensin opetettu koiralle. Avustajakoira ry:n  tuettuun koulutusohjelmaan mukaan valitut koirakot sitoutuvat käyttämään koulutusmetodina positiivista vahvistamista.

Hakuohjeet

Ennen oman koiran koulutukseen hakeutumista tai alkukoulutetun koiran hakemista hakijan tulee täyttää avustajakoirahakemus. Asiakasvalintoja tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella muutaman kerran vuodessa. Hakemuksen jättämisen jälkeen asiakas käydään haastattelemassa ja keskustellaan eri vaihtoehdoista avustajakoiran saamiseksi. Hakemusta on päivitettävä tietojen muuttuessa. 

Asiakashakemus on jätettävä vaikka koulutat koiraa täysin itsenäisesti ilman yhdistyksen tukea, jotta sinulla on mahdollisuus päästä mukaan avustajakoiraprosessiin ja avustajakoiratesteihin, joiden kautta koira voi valmistua viralliseksi avustajakoiraksi. Yhdistys vastaa kaikkien itse- ja alkukoulutettavien avustajakoirien avustajakoirastatuksen myöntämisestä 1.1.2021 alkaen, käytännössä avustajakoirastatuksen myöntäminen edellyttää sitä, että koira läpäisee avustajakoirien luonne- ja käyttöönottotestin sekä avustajakoirien terveysvaatimukset.

Jos suunnittelet oman koiran kouluttamista avustajakoiraksi suosittelemme olemaan yhteydessä Avustajakoira ry:hyn jo hyvissä ajoin ennen koiran hankintaa. 

Lisätietoja avustajakoirien tuetusta itse- ja alkukoulutuksesta antavat:

Projektityöntekijä Mari Koivisto; etunimi.sukunimi(at)avustajakoira.fi p.040-5507226 

Projektityöntekijä Helena Hanni; etunimi.sukunimi(at)avustajakoira.fi  p. 040- 5770119

Ohje lomakkeiden täyttämiseen: 

Mikäli, haluat täyttää alla olevan hakemuslomakkeen word- muodossa koneella , niin talleta ensin tyhjä lomake oman tietokoneesi työpöydälle.