Välkommen till webbplats av Avustajakoira-Assistenthund ry

Vad är den finska assistenthundföreningen?

Föreningens syfte är att delge information om servicehundar samt deras roll och betydelse för föraren. Vi ger information om rättigheter att röra sig med en servicehund i samhället, exempelvis gå in i butiker, restauranger, sjukhus, transportmedel samt rättigheter att delta i allmänna tillställningar med sin certifierade servicehund. Sammanfattningsvis är föreningens syfte följande:

·      Förespråka medlemmarnas intressen

·      Erbjuda möjligheten till självskolning av en servicehund

·      Påverka den nationella finansieringen för att inkludera servicehundar till den allmänna servicen.

Servicehundar via Finska Assistenthundföreningen

Från början av 2021, bär föreningen hela ansvaret för processen att skola själv en servicehund. Detta innefattar följande moment;

-ansökan för en servicehund

-intervjuer för de som ansöker

-utvärdering av ansökarens hund

-erbjuda lämplighetstest för hundar

-erbjuda slutprov för hundar

-följer upp och utvärderar hundens kunskapsnivå

-årliga veterinära hälsobesiktningar

-erbjuda annat stöd

-kamratstöd av andra brukare

Ansökningsperioden är fortgående.

Assistenthundar erbjudna av den finska föreningen för personer med funktionshinder (Invalidilitto ry). Hunden erbjuds till föraren utan arvode. Underhåll betalas av föraren. Du kan ansöka om en servicehund med följande ansökningsblankett.

Vem kan ansöka om servicehund?

Du som är vuxen samt har långtids- eller permanent rörelsehinder, orsakad av sjukdom eller trauma, kan ansöka om en servicehund.

En servicehund kan hjälpa till med dagliga aktiviteter, exempelvis genom att hämta eller bära saker, trycka på knappar, hjälp för att gå, stöda rörelseförmåga och upprätthålla förarens generella aktiviteter. Föraren ska själv utfodra, sköta om hundens välmående, tillge daglig motion samt upprätthålla hundens kunskaper.

Du kan ansöka om en service hund från den finska assistenthundföreningen (Avustajakoira- Assistenthund ry).


www.avustajakoira.fi