Avustajakoiran hakeminen

Valmiiksi koulutettuja avustajakoiria haetaan 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueilta. 

Valmiiksi koulutettuja avustajakoiria haetaan otamalla yhteyttä oman hyvinvointialueen erikoissairaanhoidon apuvälineyksiköihin. Valmiiksi koulutettua avustajakoiraa hakiessasi tarvitset lääkärin lähetteen apuvälinearvioon. Lisätietoja asiasta saat oman hyvinvointialueen erikoisairaanhoidon apuvälineyksiköstä.

Avustajakoirien itse- ja alkukoulutusta jatketaan rajoitetusti mahdollisuuksien mukaan. Tarkempaa tietoa avustajakoirien itsekoulutuksesta voit kysyä Avustajakoira ry:n projektityöntekijöiltä:

7.3.2024 alkaen emme ota uusia hakemuksia koskien alkukoulutettuja avustajakoiria koirien vähäisen määrän vuoksi. Aiemmin saapuneet hakemukset ovat edelleen voimassa ja ne huomioidaan kun alkukoulutetuille koirille valitaan käyttäjiä. Päätös on voimassa toistaiseksi. 

Mari Koivisto, 040 550 7226, etunimi.sukunimi(at)avustajakoira.fi

Helena Hanni, 040 577 0119, etunimi.sukunimi(at)avustajakoira.fi


Avustajakoirien luovutusperusteet 14.3.2023 alkaen:

Koira, joka on koulutettu avustamaan henkilöä, jolla on liikuntavamma tai sairaus, joka vaikuttaa fyysiseen toimintakykyyn, vähentämällä henkilön fyysisiä toimintarajoitteita itsenäisyyden lisäämiseksi

Avustajakoira voidaan luovuttaa pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntavammaiselle taikka pysyvästi tai pitkäaikaisesti fyysisesti toimintarajoitteiselle henkilölle, joka ei kykene hyödyntämään fyysistä toimintakykyään päivittäisissä toiminnoissa, ja jonka tarpeita ei voida kokonaisvaltaisen arvion perusteella ratkaista tyydyttävästi muilla apuvälineillä tai palveluilla. Henkilö tarvitsee koiraa säännöllisesti ja monipuolisesti oma- toimiseen suoriutumiseen, liikkumiseen ja osallistumiseen. Koira avustaa päivittäin arjen eri toiminnoissa esimerkiksi tukemalla käyttäjää yksilöllisten tarpeiden mukaisesti liikkumisessa, tasapainon ylläpitämisessä, asennon vaihtamisessa tai vaatteiden riisumisessa. Koira avustaa myös esimerkiksi nostamalla, hakemalla ja kantamalla tavaroita, painamalla katkaisijoita, avaamalla ja sulkemalla ovia ja laatikoita.

Avustajakoiran käyttäjältä edellytetään riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sitoutumista ja kokonaisvaltaista kykyä huolehtia koirasta ja sen osaamisen ylläpidosta. Avustajakoiran käyttäjän asunto ja sen ympäristön on oltava sellaisia, että käyttäjän on mahdollista huolehtia koiran hyvinvoinnista.

Avustajakoiran luovutusprosessi alkaa siten, että julkisen terveydenhuollon ammattihenkilö tekee arvion henkilön toimintakyvystä, lääkinnällisen kuntoutuksen luovutusperusteiden täyttymisestä sekä soveltuvuudesta koiran käyttäjäksi. Prosessi sen jälkeen voi edetä esimerkiksi siten, että palveluntuottajat (koirakoulut) arvioivat henkilön soveltuvuutta avustajakoiran käyttäjäksi käytännössä esimerkiksi arviointikurssilla. Ennen avustajakoiran luovutusta palveluntuottaja järjestää koirakolle yhteistoimintakurssin. Mikäli avustajakoiraprosessi tämän jälkeen etenee, luovuttaa palveluntuottaja soveltuvan koiran asiakkaan käyttöön terveydenhuollon päätöksen mukaisesti. Palveluntuottaja huolehtii avustajakoiran ja koiran käyttäjän täydennyskoulutuksesta ja seurannasta. Avustajakoiran omistaa palveluntuottaja, jolta palvelu ostetaan sopimuksen mukaisesti. Avustajakoiran viivytyksettömän koiranvaihdon turvaamiseksi voidaan noudattaa edellä mainittua prosessia soveltuvin osin.

Koira, joka on koulutettu avustamaan henkilöä, jolla on liikuntavamma tai sairaus, joka vaikuttaa fyysiseen toimintakykyyn, vähentämällä henkilön fyysisiä toimintarajoitteita itsenäisyyden lisäämiseksi

Avustajakoira voidaan luovuttaa pysyvästi tai pitkäaikaisesti liikuntavammaiselle taikka pysyvästi tai pitkäaikaisesti fyysisesti toimintarajoitteiselle henkilölle, joka ei kykene hyödyntämään fyysistä toimintakykyään päivittäisissä toiminnoissa, ja jonka tarpeita ei voida kokonaisvaltaisen arvion perusteella ratkaista tyydyttävästi muilla apuvälineillä tai palveluilla. Henkilö tarvitsee koiraa säännöllisesti ja monipuolisesti oma- toimiseen suoriutumiseen, liikkumiseen ja osallistumiseen. Koira avustaa päivittäin arjen eri toiminnoissa esimerkiksi tukemalla käyttäjää yksilöllisten tarpeiden mukaisesti liikkumisessa, tasapainon ylläpitämisessä, asennon vaihtamisessa tai vaatteiden riisumisessa. Koira avustaa myös esimerkiksi nostamalla, hakemalla ja kantamalla tavaroita, painamalla katkaisijoita, avaamalla ja sulkemalla ovia ja laatikoita.

Avustajakoiran käyttäjältä edellytetään riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä sitoutumista ja kokonaisvaltaista kykyä huolehtia koirasta ja sen osaamisen ylläpidosta. Avustajakoiran käyttäjän asunto ja sen ympäristön on oltava sellaisia, että käyttäjän on mahdollista huolehtia koiran hyvinvoinnista.

Avustajakoiran luovutusprosessi alkaa siten, että julkisen terveydenhuollon ammattihenkilö tekee arvion henkilön toimintakyvystä, lääkinnällisen kuntoutuksen luovutusperusteiden täyttymisestä sekä soveltuvuudesta koiran käyttäjäksi. Prosessi sen jälkeen voi edetä esimerkiksi siten, että palveluntuottajat (koirakoulut) arvioivat henkilön soveltuvuutta avustajakoiran käyttäjäksi käytännössä esimerkiksi arviointikurssilla. Ennen avustajakoiran luovutusta palveluntuottaja järjestää koirakolle yhteistoimintakurssin. Mikäli avustajakoiraprosessi tämän jälkeen etenee, luovuttaa palveluntuottaja soveltuvan koiran asiakkaan käyttöön terveydenhuollon päätöksen mukaisesti. Palveluntuottaja huolehtii avustajakoiran ja koiran käyttäjän täydennyskoulutuksesta ja seurannasta. Avustajakoiran omistaa palveluntuottaja, jolta palvelu ostetaan sopimuksen mukaisesti. Avustajakoiran viivytyksettömän koiranvaihdon turvaamiseksi voidaan noudattaa edellä mainittua prosessia soveltuvin osin.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/164725/STM_2023_13_J.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Avustajakoira-Assistenthund ry:n toiminnan piiriin kuuluu ainostaan fyysisesti toimintarajoitteisille (liikuntarajoitteisille) aikuisille koulutettavat avustajakoirat. Emme kouluta avustavia koiria muille vamma- tai sairausryhmille, esimerkiksi psyykkisen tai sosiaalisen tuen koiria.

Avustajakoiria haetaan joko Avustajakoira-Assistenthund ry:stä tai hyvinvointialueilta.

 

Avustajakoira-Assistenthund ry:n koulutusavulla koulutettavat itse-ja alkukoulutettavat avustajakoirat

Avustajakoira ry vastaa kokonaisuudessaan kaikksta itse-ja alkukouluttavista avustajakoirista ja näitä koiria hakevien, kouluttavien ja käyttävien henkilöiden avustajakoiraprosessista aina siihen asti kunnes avustajakoira jää eläkkeelle. 

Prosessiin kuuluu: 

  • avustajakoirahakemus
  • haastattelu
  • hakijan oman koiran soveltuvuuden arviointi
  • näiden koirien luonnetestien järjestäminen
  • näiden koirien käyttöönottotestien järjestäminen
  • koirien osaamisen ja taitotason valvonta, osaamisarviot
  • koirien vuosittaiset terveystarkastukset
  • muu tuki ja apu koirien käyttäjille
  • vertaistuen järjestäminen

Hakuaika on jatkuva.