Yhdistyksen toiminta

Avustajakoirayhdistyksen toimintaan kuuluu:

Antaa opastusta ja tukea avustajakoiratoiminnan kehittämiseen sekä koirien hyvinvointiin ja koulutukseen.

Jakaa tietoa ammattihenkilöstölle ja suurelle yleisölle mm. kouluissa, messuilla, seminaareissa ja tiedotusvälineissä.

Julkaista Aputassu-lehteä, joka kertoo mm. avustajakoirien elämästä, koulutuksesta ja yhdistysasioista. Aputassu-lehden tavoitteena on toimia avustajakoiratoiminnan tiedottajana jäsenistöllemme, joskin lehden tärkeimmäksi tehtäväksi on noussut tiedottaminen terveydenhuollon, eri palvelu- ja ammattialojen henkilöstölle sekä ns. tavallisille ihmisille avustajakoiran ja sen käyttäjän elinympäristössä.

Järjestää koulutusta jäsenistölleen. Avustajakoiran työura kestää 8-10 vuotta, jona aikana koiran käyttäjä tarvitsee lyhyitä kursseja koulutusmenetelmien kertaamiseksi, jo syntyneiden ongelmien ratkaisemiseksi ja niiden ennalta ehkäisemiseksi. Avustajakoiralle on myös tarpeen opettaa uusia taitoja, koska koiran käyttäjän fyysisessä tilassa voi tapahtua sellaisia muutoksia, jotka vaativat koiralta uudenlaista avustamista.

Kerätä varoja peesaritoimintaan.

Tukea henkilöitä, jotka haluavat kouluttaa itselleen avustajakoiran Avustajakoirien itsekoulutusprojektikautta.

 

Alla olevan kuvan lähde on Invalidiliitto ry / MRossi – Pets&People Photography.

 

Tulevat avustajakoirat